pozwolenie

Internetowy bank muzyki stwarza szansę wyszukania ciekawych utworów

Guns n Roses
Source: http://www.flickr.com/
Muzyka jest jednym z podstawowych komponentów reklamy. Często zdarza się, że ze spotu najmocniej zapamiętujemy właśnie podkład muzyczny. Nie ma wątpliwości, że ten składnik reklamy spełnia bardzo znaczącą rolę w przekazie, który jest w niej zawarty. Tak więc prawidłowe dobranie muzyki jest działaniem wymagającym niezwykłej uwagi.